W czerwcu br. podczas prac remontowych nad termomodernizacją budynku szkoły odkryto Akt erekcyjny szkoły z 1961 r.

 Został on odczytany przez Władze Gminy i Nauczycieli. 27 czerwca 2014 r.

w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego treści

Aktu z wielkim zainteresowaniem wysłuchała cała społeczność szkolna:

Władze Gminy, uczniowie, licznie zgromadzeni Rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły.

W odpowiedzi na ten Akt oraz z potrzeby serca powstało przesłanie dla przyszłych pokoleń Uczniów, Nauczycieli i Rodziców tej szkoły.

Z upoważnienia Rady Pedagogicznej odpowiedź, rozpoczynającą się od słów: "Ku wiecznej rzeczy pamiątce – 30 czerwca Anno Domini 2014,”

odczytał ks.  proboszcz Stanisław Saładyga,

życząc przyszłym pokoleniom, by nadal kształciły się „w duchu  patriotycznych wartości przekazanych nam przez naszych Ojców,

pozostali wierni tradycjom kultury polskiej i chrześcijańskiej”.

            „Pomni, że pamięć rzeczy ludzkich szybko przemija”, spisaliśmy niniejszy dokument, wierząc, że kiedyś, po wielu latach, trafi on w ręce Nauczycieli

i  Uczniów szkoły w Mędrzechowie,

 która nadal będzie „rozbrzmiewać gwarem i radością dzieci po wsze czasy”.  

            Nauczycielom życzyliśmy „wytrwałości i  Bożej opieki na ciężki trud zmagań z kształtowaniem młodych umysłów i charakterów, a uczniom,

aby stawiali sobie wysokie wymagania i zawsze dążyli tam, „gdzie świecą ideałów blaski”. 

             Nauczycieli, Rodziców i Uczniów tej szkoły powierzyliśmy  Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny.

            W dniu 30 czerwca 2014 r. w obecności

Wójta Gminy Mędrzechów Krzysztofa Korca, Przewodniczącej Rady Powiatu Barbary Pobiegło,

Przewodniczącego Rady Gminy Wiesława Nogi, ks. Proboszcza Stanisława Saładygi,

Radnego Gminy Czesława Szarkowskiego, Dyrekcji Szkoły, Nauczycieli, przewodniczących Rad Rodziców,

delegacji Uczniów i pracowników firmy budowlanej wmurowano:

 Akt erekcyjny z 1961 r.,

informacje Urzędu Gminy o inwestycjach oświatowych, budowie hali, orlika, termomodernizacji budynku – osobach decyzyjnych i odpowiedzialnych,

odpowiedź Dyrekcji i Rady Pedagogicznej na Akt erekcyjny z 1961r.