co nowego w szkole

&

&

 

Dyrekcja Zespołu Szkół

w Mędrzechowie

zawiadamia nauczycieli Zespołu o Konferencji

dotyczącej rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017,

która odbędzie się we wtorek 30 sierpnia 2016 r godz. 10.00

&

72 rocznica

wybuchu powstania Warszawskiego

Krótka historia Powstania Warszawskiego 1944 

tam tez warto zaglądnąć: www.1944.pl

&

Zmarł Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Zimowski

Opublikowano: środa, 13, lipiec 2016 14:10
UG Mędrzechów
"Nie przyszedłem, aby mi służono lecz, aby służyć"
 
 
zimowski zygmunt 5c
 
Z głęboki żalem, smutkiem oraz świadomością,
że zmarł Wielki Kapłan i Człowiek
żegnamy
Księdza Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego
- Syna Mędrzechowskiej Ziemi
 

Ks. Arcybiskup    Zygmunt  Zimowski  urodził  się  7  kwietnia 1949  r.  w  Kupieninie .

W   Mędrzechowie  uczęszczał  do  Szkoły  Podstawowej  .  W  roku    1967  zdał    maturę  w  Liceum  Ogólnokształcącym   w  Dąbrowie  Tarnowskiej , po  której  wstąpił  do  Wyższego  Seminarium  Duchownego  w  Tarnowie.   27  maja 1973  r.  przyjął  święcenia  kapłańskie  z  rąk  ks.bp Jerzego  Ablewicza.

Na  swojej  kapłańskiej  drodze  sprawował  wiele  zaszczytnych  funkcji   m.in.   od  1983  r.  pracował w  Kongregacji Nauki  Wiary Stolicy  Apostolskiej, w  1988 r.  otrzymał godność  kapelana  Jego Świątobliwości ,  a  w  1999  prałata  Honorowego.  28  marca 2002  r.   został  mianowany   przez     Jana  Pawła  II   Biskupem  Radomskim.  Uroczysta    konsekracja  biskupia  i  ingres  odbył y  się 25  maja 2002r. 18  kwietnia 2009 r  Papież   Benedykt XVI  mianował  Go Przewodniczącym  Papieskiej Rady  ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia  i  wyniósł    do  godności   Arcybiskupa ,  jednocześnie  zwalniając  Go  z  posługi  biskupiej  w  Radomiu.

Wielki Nasz Rodak   nigdy  nie  zapominał  o  swojej  rodzinnej  wiosce, parafii , gminie , powiecie, rodzinie , ludziach  wśród  których    się  wychował.  Dbał  o  nas  nie  tylko  w  wymiarze  duchowym ,  wspierając  nas  modlitwą  i  pamięcią,  ale  również  w  wymiarze  materialnym.  To  za  Jego  staraniem   w  Kupieninie  Powstał  Dom  Radosnej  Starości  im. Jana  Pawła II .  Placówka  działa    od  1996  roku  i  jest  prowadzona  przez Zgromadzenie  Sióstr  Benedyktynek  Wynagradzających   Najświętszemu   Obliczu Pana  Naszego  Jezusa  Chrystusa  .Daje  schronienie  dla  ponad 70. starszych  osób.   Był    patronem  budowy  Kaplicy  w  Kupieninie,  którą  poświęcił  w  roku  1990   w  święto    Apostołów  Piotra  i  Pawła.

Zwracając     szczególną  uwagę  na    chorych  i  cierpiących     doprowadził  do  powstania   Niepublicznego  Ośrodka  Rewalidacyjno -Wychowawczego  w Kupieninie  , Niepublicznego Przedszkola  Specjalnego  oraz   Niepublicznej  Szkoły  Specjalnej    Przysposabiającej  do  Pracy   .  Jego  wielkim  marzeniem  było  wybudowanie  w  Kupieninie    Zespołu  Placówek Rewalidacyjno – Wychowawczych  ,  w  których  można  by  było  objąć  kompleksową   opieką  i  pomocą   niepełnosprawne  dzieci  i  osoby  dorosłe.  Pierwszym  etapem  tej  inwestycji  było  pozyskanie  terenu, wmurowanie  kamienia  węgielnego  oraz  otwarcie Sali  Pamięci  wielkiego  patrona  Szkoły  Św. Jana  Pawła II  ,  w  której  za  staraniem  Arcybiskupa  Zygmunta      zgromadzono    wiele  pamiątek  związanych  z     pontyfikatem  papieża  Polaka.

Ks. Arcybiskup był   patronem   organizowanych  corocznie   Dąbrowskich   Spotkań  Klinicznych .

Chętnie  odwiedzał   rodzinny  Kupienin , Mędrzechów ,  Dąbrowę  Tarnowską  i całe  Powiśle  zawsze  służąc  pomocą  i  wsparciem  .

Po  ciężkiej  chorobie  zmarł  w   dniu  12  lipca   br.   w  dąbrowskim  szpitalu.

Żegnając   Ks. Arcybiskupa   Zygmunta   chcemy   Mu  za    wszystko  podziękować.

Przykład  jego  życia  jest  dla  nas  niedoścignionym  wzorcem  ,  jego  troska  o  słabych  i  cierpiących  drogowskazem   do   dalszego  działania.

Nasza  pamięć, wdzięczność    i  modlitwa     niech   będą  dla  Ciebie  Księże  Arcybiskupie   podziękowaniem  za    dar   Twojego  Życia  i Kapłaństwa.

 

Najbliższej  rodzinie  składamy  wyrazy   najgłębszego  współczucia.

Łączymy  się  z  Wami  w  bólu  i  żałobie.

 

Krzysztof  Korzec  -  Wójt  Gminy  Mędrzechów

Czesław   Szarkowski  -  Przewodniczący    Rady  Gminy  wraz  z  radnymi

Barbara  Pobiegło  -  Sekretarz  Gminy  Mędrzechów  wraz  z  pracownikami  Urzędu  Gminy  w  Mędrzechowie .

&

Tuż przed północą w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej zmarł

arcybiskup Zygmunt Zimowski,

biskup senior diecezji radomskiej,

przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia,

Honorowy Obywatel Miasta Radomia.

 Miał 67 lat. 
+ Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

 
 
 

 
Informacje z życia Kościoła Radomiskiego

&

  PILNE

Wszystkie klasy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

z wyjątkiem klasy VI  i  IIIa i III b gimnazjum

otrzymują darmowe podręczniki ,

które będą wypożyczane we wrześniu.

Natomiast wykaz obowiązujących podręczników

do klasy VI i klas III gimnazjum będzie zamieszczony na stronie internetowej 

 naszej szkoły po 30 czerwca 2016

-Te podręczniki zakupują rodzice.

&

Wyniki Sprawdzianu po klasie szóstej

  Sprawdzian - część pierwsza Języki obce
  Język polski Matematyka Razem Język angielski
  Punkty % pkt Punkty % pkt Punkty % pkt Punkty % pkt
Klasa A 14,2 70,9 11,3 56,3 25,4 64 31,2 78,0
Klasa B 15,3 76,7 13,1 65,7 28,5 71 33,5 83,8
Szkoła 14,7 73,7 12,2 60,8 26,9 67 32,3 80,8
Gmina 14,6 73,1 11,6 58,1 26,2 66 30,1 75,3
Powiat 14,0 70,0 11,1 55,4 25,1 63 27,5 68,8
Województwo 14,7 73,3 11,6 58,2 26,3 66 29,3 73,3

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna,

Pracownicy Szkoły oraz Rada Rodziców

Gratuluje uczniom i ich rodzicom

&

 

Ogólnopolska akcja ,, Jak nie czytam – jak czytam”

 

14.06.2016 r. w Zespole Szkół w Mędrzechowie przeprowadzono akcję  „Jak nie czytam - jak czytam”. Udział wzięli: uczniowie, nauczyciele, rodzice, grupa rekonstrukcji historycznej 3 Pułku Strzelców Podhalańskich, Straż Pożarna i zaproszeni goście.

Uczniowie byli w strojach galowych i czapeczkach własnoręcznie  wykonanych. Wszyscy uczestnicy czytali wybrane przez siebie fragmenty z książek przyniesionych z domowej biblioteczki. Grupa uczniów śpiewała piosenki o książkach, co uatrakcyjniło atmosferę tego dnia.

Żołnierze z grupy rekonstrukcji historycznej 3 Pułku Strzelców Podhalańskich prezentowali eksponaty i książki historyczne oraz zaprezentowali  krótką lekcję historii. Także przedstawiciele Straży Pożarnej włączyli się w akcję pobijania rekordu w czytaniu. Następnie nagradzali uczniów biorących udział w konkursach wiedzy o zawodzie strażaka.

Młodzież, oprócz czytania, oglądała i dyskutowała na temat książek przyniesionych przez kolegów. Dyrekcja odczytała osiągnięcia uczniów z bieżącego roku szkolnego. Na zakończenie młodzież oglądała i podziwiała wystawkę z eksponatami historycznymi oraz zadawała pytania żołnierzom 3 Pułku.

Uczestnicy byli zadowoleni z przebiegu uroczystości, na terenie szkoły panowała wyjątkowa atmosfera. Ustanowiono rekord czytania  w godzinach  od 8.45 - 13.15

.

          

&

Wywiadówka - Kwiecień 2016


Dyrektor Zespołu Szkół w Mędrzechowie 
serdecznie zaprasza wszystkich Rodziców na spotkanie 
z Wychowawcami poszczególnych klas /tzw. wywiadówkę/, 
które odbędzie się 27 kwietnia 2016 r. (tj. środa) o godz. 15.30. 
/Termin spotkania przesunięty ze względu na bierzmowanie 
uczniów klas III Gimnazjum/. 

Serdecznie zapraszamy. 
 

&

&

 

„Nie dajmy zginąć poległym…”

– 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych!

http://www.zolnierzewykleci.pl/?tag=zolnierze-wykleci

 

&

Jasełka 2016 - Informacja

Informujemy, że Jasełka 2016 wystawione

 przez zespół teatralny Szapome,

zostały nagrane i zamieszczone

na portalu YouTube. 

Można je obejrzeć klikając w link: 

www.youtube.com/user/gimed12 
&

&

 

&

 

Wywiadówka - Grudzień 2015


Dyrektor Zespołu Szkół w Mędrzechowie 
serdecznie zaprasza wszystkich Rodziców na spotkanie 
z Wychowawcami poszczególnych klas /tzw. wywiadówkę/, 
które odbędzie się 9 grudnia 2015 r. (tj. środa) o godz. 16.00. 

Spotkanie zapraszamy. 
&

Rada Gminy oraz Wójt Gminy Mędrzechów

serdecznie zapraszają

na uroczystość

Święta Narodowego Odzyskania Niepodległości

w dniu 11 listopada 2015 roku

w Mędrzechowie

Wójt Gminy Mędrzechów                       Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Korzec                                   Czesław Szarkowski

 

 Program uroczystości

10:30 - Zbiórka uczestników – plac przed remizą OSP

11:00 - Okolicznościowe występy młodzieży szkolnej

   w Kościele

11:15 - Msza Święta w intencji Ojczyzny

12:10 - Przemarsz pod pomnik „Ku czci poległych”

- apel pamięci

- okolicznościowe przemówienie

- składanie wiązanek

- zakończenie uroczystości Rotą

& 

Dzień Edukacji Narodowej 2015

Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty, 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 

życzymy dużo siły, zapału i niewyczerpanej energii, 
takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, 
pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, 
cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom 
i całemu środowisku zrodziła wiele szlachetnych owoców. 

Życzymy, aby przywiązanie i wdzięczność uczniów 
wynagradzały Państwu trud niełatwej pracy, 
i stanowiły dowód na to, 
jak ogromną rolę spełniliście Państwo w ich życiu. 
Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha 
oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy, 
kształtowania postaw młodych ludzi 
i wpływania na ich życiowe wybory

 

&

Z okazji Dnia Nauczyciela 
życzenia nam wszystkim przesłało również
Wydawnictwo GWO:
 

W dzień radości i entuzjazmu, 
a nocą spokojnego oddechu i niczym niezaprzątniętej głowy.
 

Serdecznie dziękujemy ! 

&

 

Wykaz podręczników obowiązujących w roku

szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa

 

&

Informacja

dla uczniów


Dyrekcja Zespołu Szkół w Mędrzechowie w związku z wykonanym cyklinowaniem parkietów we wszystkich klasach na piętrze i korytarzu górnym, zwraca się z prośbą do Rodziców, aby dokonali zakupu dla uczniów pantofli lub tenisówek o jasnych podeszwach, jako obuwia zmiennego obowiązującego od 01 września. 

Z góry dziękujemy Rodzicom i Uczniom za zrozumienie 
i dostosowanie się do naszych potrzeb. 

Z poważaniem Dyrektor Zespołu Szkół 
mgr Maria Misterka 

&

 

&

Inauguracja Prezydenta

Andrzej Duda złożył dzisiaj przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką.

Formalnie objął tym samym urząd Prezydenta RP.

Dziś przejmie zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi i odbierze insygnia Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski.
O godz. 10 marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska otworzyła posiedzenie Zgromadzenia Narodowego (połączone obie izby parlamentu – Sejm i Senat); odegrany został hymn państwowy.
Przed Zgromadzeniem Narodowym Duda, w towarzystwie małżonki Agaty, złożył uroczystą przysięgę:

 „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. Przysięgę zakończył słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”.

 Następnie prezydent wygłosił orędzie.

& 

W dniu 30 maja 2015r. w Szczucinie odbył się Festiwal Muzyczny im. Marianny Gawlik .

Na festiwalu zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły Natalia Jurek z klasy VI

 

oraz Maksymilian Szlonzak z klasy V b,

który zdobył nagrodę specjalną festiwalu Grand Prix.

& 

W dniu 3 czerwca 2015r. w Gimnazjum w Podlipiu

odbył się II Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej.

Uczniowie naszej szkoły:

Natalia Jurek, Magdalena Lesiak i Maksymilian Szlonzak

w zespole zdobyli II miejsce wyśpiewując pieśń „Pałacyk Michla”.

 Gratulujemy!!!

& 

Dnia 16 kwietnia 2015r. odbyła się wycieczka do Tarnowa i Lusławic.

W wycieczce uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

 Zwiedzano zabytki i najciekawsze miejsca miasta Tarnowa:

Rynek, Galerię Miejską BWA, Ratusz, Park Strzelecki.

W Lusławicach zwiedzano Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

& 

W dniu 19 kwietnia 2015r. w kościele parafialnym w Mędrzechowie

uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum

zaprezentowali montaż słowno-muzyczny

„Wielkość przemijania” poświęcony św. Janowi Pawłowi II.

 

& 

MEN apeluje o uzupełnienie legitymacji szkolnych o numery PESEL

 

W związku ze zbliżającymi się wakacjami, wiceminister Joanna Berdzik

zwróciła się do kuratorów o zobowiązanie dyrektorów szkół

do uzupełnienia legitymacji uczniów o numery PESEL.


Dotychczas wydane legitymacje zachowają ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole.

 Na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: "Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego"

wpisywany powinien być odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada takiego numeru - seria i numer paszportu lub innego dokumentu

potwierdzającego tożsamość. Wpis ten powinien opatrzony małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu może dokonać tylko osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

 

 & 

 

 

 & 

     8 maja 2015 roku grupa uczniów z naszej szkoły w  ramach nagrody

za  uczestnictwo  w konkursie zorganizowanym przez Bibliotekę Szkolną 

uczestniczyła w  wycieczce do Muzeum Drogownictwa w Szczucinie.

Na miejscu  dzieci obejrzały krótkie filmy z zakresu bezpieczeństwa na  drodze. 

Następnie   pod opieką Pani Dyrektor - Marii Misterka

 i Wicedyrektor – Jolanty Kogut  

zwiedzili wystawę przedstawiającą  historię powstania dróg  i mostów w Polsce, 

można było porównać rozwój drogownictwa na przestrzeni wieków.

Pan przewodnik w ciekawy i interesujący sposób 

 przekazywał  wiadomości oraz w wyczerpujący sposób odpowiadał na pytania uczniów. 

Kolejnym  punktem było oglądanie pięknych makiet dróg i mostów.

 Największe zainteresowanie wzbudziły maszyny i urządzenia  ustawione 

w przepięknym parku maszynowym. Uczniowie mogli  oglądać urządzenia 

z bliska, na  niektóre mogli wejść , posiedzieć  zrobić sobie zdjęcia. 

Na zakończenie  wszyscy uczestnicy otrzymali od Pana przewodnika  upominki   

tj.  chusty i plecaki  turystyczne  z odblaskiem.

Uczniowie powrócili do szkoły radośni  i  bardzo zadowoleni.

 

& 

Konstytucja Trzeciego Maja 
Święto Państwowe


 

W czwartek, 30 kwietnia 2015 roku, w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia poświęcona rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. 

Minęło już 224 lata od tamtej daty, a my wciąż pamiętamy... 
Hasłem dzisiejszej akademii była myśl: 
"Nauczymy się na pamięć tego kraju". 

Pani Dyrektor w słowach skierowanych do społeczności szkolnej przypomniała o wywieszeniu biało-czerwonych flag na naszych domach oraz zaprosiła wszystkich na uroczystą Mszę Św. za Ojczyznę i poległych w I i II wojnie światowej, która odbędzie się 
3 maja o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym w Mędrzechowie. 

Przypomnijmy, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie
a drugą na świecie /po amerykańskiej uchwalonej w 1787 roku/. 

Konstytucja 3 Maja - czytaj więcej 
 

 

Finał Eliminacji Powiatowych Turnieju BRD

 

14 kwietnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej po raz kolejny odbył się finał Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, który był realizowany przez policjantów dąbrowskiej „drogówki” podkom. Jarosława Kmiecia, asp. Jarosława Czupryny, asp. Michała Białkowskiego oraz sierż. sztab. Pawła Chwałka przy współudziale Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Założeniem tego przedsięwzięcia jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Sam turniej był wieloetapowy i poprzez eliminacje szkolne oraaz gminne zwycięskie drużyny awansowały do finału powiatowego. Finał składał się z dwóch etapów: rozwiązywania testu wiedzy oraz jazdy rowerem po torze sprawnościowym.

Organizatorzy dzięki wsparciu sponsorów zapewnili uczestnikom i zaproszonym gościom słodki poczęstunek. Każdy uczestnik biorący udział w turnieju otrzymał nagrodę rzeczową. Na uwagę zasługuje fakt, ze dzięki wsparciu idei turnieju przez osoby zainteresowane problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym nagrody za zajęcie miejsc na podium były bardzo cenne, a najlepsi uczestnicy dodatkowo otrzymali rowery.

Nagrody wręczali przedstawiciele władz samorządowych, sponsorów, dyrekcja szkoły – gospodarza turnieju oraz przedstawiciele dąbrowskiej Policji, która była organizatorem turnieju.

W finale udział wzięło 50 uczniów z 14 placówek z terenu powiatu dąbrowskiego.

Najlepszymi okazali się:

W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie, w składzie: Maciej Chmura, Paweł Kmieć, Monika Ryczek, Zych Emilia. Opiekun drużyny: Czesława Obara.

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Oleśnie, w składzie: Garstka Paulina, Jasielec Jakub, Łoś Natalia, Wajda Kmil. Opiekun drużyny: Jolanta Reczek.

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Radgoszczy, w składzie: Kozaczka Michał, Kupiec Zuzanna, Kuta Bartłomiej, Labak Paulina. Opiekun drużyny:  Joanna Burek.

IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Gręboszowie

V miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Bolesławiu

VII miejsce – Zespół Szkół w Mędrzechowie

VIII miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzynce.

W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, w składzie: Puła Oliwia, Ryczek Mateusz, Wójcik Jakub Opiekun drużyny: Andrzej Soja.

II miejsce – Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Luszowicach, w składzie: Bogula Mikołaj, Malec Mateusz, Siewierski Mateusz. Opiekun drużyny:  Urszula Kuta.

III miejsce – Zespół Szkół w Mędrzechowie, w składzie: Karyta Krystian, Łopata Karolina, Majka Artur. Opiekun drużyny:  Renata Kołton.

IV miejsce – Gimnazjum w Szczucinie

V miejsce – Publiczne Gimnazjum w Woli Żelichowskiej

VI miejsce – Gimnazjum w Podlipiu.

Najlepszymi uczestnikami turnieju okazali się:

– w kategorii Szkół Podstawowych – Ryczek Monika z Publicznej Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie

– w kategorii Gimnazjum – Wójcik Jakub z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Ideę popularyzacji przepisów ruchu drogowego i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadkach drogowych wsparły w postaci nagród rzeczowych jednostki samorządu terytorialnego w tym: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowska, Urząd Gminy w Mędrzechowie, Urząd Gminy w Radgoszczy, Urząd Gminy w Bolesławiu, Urząd Miasta i Gminy Szczucin.

Jak co roku nie zawiedli właściciele prywatnych firm z terenu Powiśla Dąbrowskiego, którzy także wsparli szczytne idee tego turnieju poprzez ufundowanie atrakcyjnych nagród rzeczowych dla uczestników turnieju.

Nagrody Główne w turnieju ufundowali: Firma Tankpol R.Mosio i Wspólnicy – nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników, Ryszard Jędraszek właściciel Zakładu Budowy Urządzeń Dźwignicowych – tablety dla zawodników drużyn, które zajęły 1 miejsca w obu kategoriach, Marian Szajor – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Ćwikowie – rower, Mariusz Biedroński – Kompleksowe Utrzymanie dróg Transport Drogowy – rower.

Pozostałe nagrody rzeczowe ufundowali: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie, Dariusz Wieczorek – Firma Auto-Gaz”,  Józef Węc – Firma Auto Części,  Czesław Sas – Firma Auto-Handel, Mieczysław Sas – Firma Saspol, Jan Pabian – Firma Blacharstwo i Lakiernictwo Samochodowe,  Paweł Drożdż – Ośrodek Szkolenia Kierowców „Jedynka”,  Marcin Lelek – Ośrodek Szkolenia Kierowców „F1”, Jerzy Węgrzyn – Firma Motozbyt,  Andrzej Dziedzic – Biuro Doradczo-Usługowe BHP.

Galeria zdjęć

 

 

WIELKANOC 2015

 

  & 

 

 &

 W dniach 31.01 - 01.02.2015r. w Szczucinie

odbył się VIII Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Kolędowy "Kolęda Hej".

 Wśród wielu wykonawców zaprezentował się zespół wokalno - instrumentalny naszej szkoły w składzie:

 Natalia Jurek, Kinga Kaczor, Natalia Kułaga, Magdalena Lesiak, Maksymilian Szlonzak, Marcelina Kędra,

Gabriela Nowakowska, Katarzyna Miałkowska. Uczniowie wyśpiewali II miejsce.

GRATULUJEMY!!!
& 

Jasełka 2015

1 lutego 2015 r. koło teatralne Szapome, działające przy Zespole Szkół w Mędrzechowie, wystawiło tradycyjne jasełka, składające się z trzech aktów. Ta piękna, polska tradycja przyciągnęła mieszkańców nie tylko Mędrzechowa, ale również okolicznych miejscowości. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Pani Sekretarz mgr Barbara Pobiegło, Przewodniczący Rady Gminy Czesław Szarkowski, Dyrektor Zespołu Szkół mgr Maria Misterka, ks. mgr Stanisław Saładyga, ks. mgr Bogusław Woźniak. 
W przedstawieniu wzięło udział ponad 40 uczniów Zespołu Szkół oraz przedszkolaki. 

Spektakl trwał półtorej godziny. Młodzież wraz z opiekunami koła serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu tego przedstawienia. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, wspierają naszą działalność. 
Szczególnie podziękowania dla wszystkich widzów, którzy tak hojnie wynagradzają trud aktorów włożony w przygotowanie przedstawienia nie tylko brawami, ale także hojnymi datkami, dzięki którym wielu uczniów będzie mogło spełnić swoje marzenia 
i wyjechać na trzydniową wycieczkę w góry. Bez Was i Waszego wsparcia wiele z tych marzeń pozostałoby niespełnionych. 

Dziękujemy! 


 

 & 

70. rocznica wyzwolenia Auschwitz.

27 stycznia ok. 300 Ocalałych, świadków historii Auschwitz,

 spotkało się przed Bramą Śmierci byłego obozu Birkenau,

aby upamiętnić 70. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.

Towarzyszyli im i słuchali ich słów liderzy ponad 40 państw

 – głowy koronowane, prezydencji, premierzy, ministrowie i dyplomaci,

a także przedstawiciele wielu międzynarodowych instytucji, duchowni,

organizacji społecznych, pracownicy muzeów i miejsc pamięci poświęconych tej tematyce,

a także – za pośrednictwem mediów – wszyscy pragnący uczcić pamięć ofiar niemieckich nazistów.

więcej na stronie: Strona muzeum Auschwitz-Birkenau

& 

W dniach 8-12 stycznia 2015 uczniowie naszej szkoły współuczestniczyli

w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Wolontariuszami byli uczniowie klasy trzeciej gimnazjum:

Patrycja Wójtowicz, Maksymilian Doktor, Krzysztof Gadziała oraz Filip Chmura. 

Zebraną kwotę ponad 600 złotych przekazano do Dąbrowskiego Domu Kultury.

Szkolne Koło PCK jako wieloletni  organizator powyższej akcji serdecznie dziękuje

wszystkim darczyńcom za okazane wsparcie i  serce.

 

Więcej informacji na stronie Kuriera Dąbrowskiego

& 

Mędrzechowskie kolędowanie

DSC 0001Tegoroczny Koncert Kolęd i Pastorałek przeszedł do historii, ale muzyczne wrażenia na długo jeszcze pozostaną z jego uczestnikami.
11 stycznia 2015 r. na scenie Domu Ludowego w Mędrzechowie zaprezentowały się dzieci i młodzież z Publicznego Przedszkola w Grądach, Mędrzechowie i Woli Mędrzechowskiej, Zespołu Szkół w Mędrzechowie oraz młodzi adepci gry na instrumentach dętych z Orkiestry Dętej z Woli Mędrzechowskiej pod dyrekcją Andrzeja Komorowskiego.

Tradycją noworocznego koncertu jest bogaty repertuar. Młodzi wykonawcy kolędowali przy akompaniamencie skrzypiec, gitary, keyboardu. Zabrzmiały m.in. „Oj maluśki, maluśki", „Aniołek najładniejszy", „Dzisiaj w Betlejem", „Świeć gwiazdeczko mała świeć", „A wczoraj z wieczora" , „Do szopy Krakusy", „Pastuszkowie bracia mili", „Maleńka miłość". Muzycznej podróży z polskimi kolędami i pastorałkami towarzyszyły słowa Świętego Jana Pawła II i ks. Jana Twardowskiego.
Po raz kolejny okazało się, że muzyka łączy pokolenia i wspólne wykonanie dobrze znanych kolęd otworzyło serca licznie zebranej publiczności. Wśród widzów pojawili się również zaproszeni goście: Krzysztof Korzec- Wójt Gminy Mędrzechów, Czesław Szarkowski- przewodniczący Rady Gminy, Barbara Pobiegło- sekretarz Gminy Mędrzechów; Alicja Dziewińska, ks. Stanisław Saładyga, ks. Jarosław Kokoszka.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wykonawcom za wspaniałe interpretacje kolęd, ich rodzicom i nauczycielom oraz publiczności za liczny udział, wyrozumiałość i stworzenie niepowtarzalnej atmosfery.
Zwyczaj śpiewania kolęd ma bardzo bogatą tradycję, sięgającą 1424 roku. Wtedy to powstała pierwsza polska kolęda – zaczyna się od słów :„Zdrów bądź, Królu Anielski".
Co ciekawe pierwotnie tłumaczono kolędy na język polski ze śpiewników czeskich. Dopiero na przełomie XVII i XVIII wieku nastąpił w Polsce rozwój gatunku nazwanego kolędami, który zakładał, że kolęda to nic innego jak pieśń bożonarodzeniowa. Właśnie na przełomie XVII i XVIII wieku powstała najsłynniejsze polskie kolędy, jak np. " W żłobie leży" (autorstwa prawdopodobnie Piotra Skargi) czy „Bóg się rodzi" (Franciszek Karpiński). W polskim dorobku kulturalnym zachowało się ponad 500 kolęd i pastorałek.

źródło: Urząd Gminy Mędrzechów

 


 

  &  

W poniedziałek 15 grudnia br. w hali sportowej im Agaty Mróz – Olszewskiej

przeprowadzone zostały kolejne, ostatnie już rozgrywki na szczeblu powiatowym

 „XV Turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.

Tym razem na arenie zmagań stanęły drużyny chłopców z kategorii wiekowej U-12:

Szkoła Podstawowa Bolesław, Szkoła Podstawowa Szczucin, Szkoła Podstawowa Gręboszów,

Szkoła Podstawowa Nr 1 Dąbrowa Tarnowska, Szkoła Podstawowa Mędrzechów

oraz Szkoła Podstawowa Olesno.

I miejsce – SP Mędrzechów,

w składzie: Bartosz Król, Łukasz Klara, Bartłomiej Rachmaciej, Przemysław Dynak, Grzegorz Zapała, Mateusz Doktor, Bartosz Jasak, Maksymilian Szloznak.
 

II miejsce – SP Nr 1 Dąbrowa Tarnowska,

III miejsce – SP Szczucin,

IV miejsce – SP Bolesław

Na zakończenie wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe imienne dyplomy,

a drużyny z miejsc I – III nagrodzone zostały pucharami.

Nagrody wręczali nauczyciele wychowania fizycznego.

zdjęcia

  &  

 &

11 LISTOPADA 2014

96 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI


 

Dzień 11 Listopada jest naszym największym świętem narodowym. 

Historia: 96 lat temu: 

- na świecie: kapitulacja Niemiec i koniec I wojny światowej oraz zrzeczenie się pełnienia funkcji państwowych przez cesarza austriackiego Karola I 

- w Polsce: Rada Regencyjna przekazała władzę nad podległym jej wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, co przez jego zwolenników uznano za datę odzyskania pełnej niepodległości po 123 latach zaborów 

Odzyskiwanie wolności przez Polskę było procesem długotrwałym, a 11 listopada 1918 roku stał się dniem symbolicznym, gdyż wtedy właśnie nastąpiło przekazanie przez Radę Regencyjną władzy nad podległym jej wojskiem Józefowi Piłsudskiemu 

Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. 

&

Uroczysta akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości


 

Z okazji 96 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 
w naszej szkole odbyła się z tej okazji uroczysta akademia. 

 

Okolicznościowy występ miały dzieci ze szkoły podstawowej oraz młodzież z gimnazjum. Uczniowie występowali na tle wspaniałej dekoracji, przypominając o tej ważnej dla nas Polaków dacie. W swoim wystąpieniu p. Dyrektor – mgr Maria Misterka, również p. Sekretarz Gminy – mgr Barbara Pobiegło, przypomniały o corocznej uroczystości w Kościele Parafialnym w Mędrzechowie organizowanej z tej okazji przez Urząd Gminy. Zaprosiły całą społeczność szkolną na tę ważną dla nas wszystkich uroczystość. 

 

&

,,Jesień w literaturze i prozie ,,

Z okazji Święta Bibliotek Szkolnych  24  października  2014 roku w bibliotece szkolnej  odbyła się uroczystość pt.

,,Jesień w literaturze i prozie"

W tej imprezie wzięli udział zaproszeni goście w osobie;

 Pani  dyrektor Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie – Edyta Jurczyk ,

Pani  kierownik  biblioteki  w Grądach oraz pracownik  Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie  – Ewa Cholewa,

Pani dyrektor Zespołu Szkół w  Mędrzechowie – Maria Misterka,

uczniowie klasy Va i Vb  wraz  z nauczycielkami j. polskiego  P. Jabłoniec Danutą .  P.Jachym Bożeną.

  Uczestnicy recytując wiersze, śpiewając piosenki oraz czytając fragmenty prozy  o tematyce jesiennej  byli  zadowoleni.

Panowała odświętna   atmosfera. W kolejnych dniach uczniowie  innych klas  brali udział w konkursach  o jesieni. 

Wystawka przygotowana na tą okoliczność  wzbudziła  duże zainteresowanie.

więcej w zakładce biblioteka

&

Dzięki owocnej współpracy naszej szkoły z

 POWIATOWĄ STACJĄ SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNĄ

W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

otrzymaliśmy certyfikaty:

&

&

 

Biblioteka Szkolna    w roku  2014/15 zachęciła uczniów

do udziału w konkursie pt.

,, Moja ulubiona postać bajkowa,,

Należało  wykonać pracę plastyczną   dowolną techniką .

Liczył się ciekawy pomysł i  estetyczne wykonanie.

Celem konkursu : propagowanie bajek i baśni oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci.

 

        Rozstrzygnięcie konkursu pracy plastycznej

 pt ,,Moja ulubiona postać bajkowa"

I miejsce;  Marszalik Nikodem  klasa  I b  SP

II miejsce:  Starzyk Karolina klasa VI SP

 III miejsce :  Marszalik  Zuzanna Klasa III SP

  III miejsce ex aequo: Jurczyk Piotr klasa II SP  

              

              WYRÓŻNIENIA

1.      Klara Jakub  I b gimnazjum  

2.     Drużkowska Oliwia Ib SP

3.      Bal Martyna   VI SP

4.      Kułaga Oliwia I b SP

5.      Jurczyk Mateusz I a SP

6.      Jurczyk Natalia III SP

7.      Nowakowska Angelika II SP

 

 


&

Konferencja inaugurująca

 rok szkolny 2014/2015

odbędzie się

29.08.2014 tj. piątek, godz : 9.00

&

Informujemy,

 uczniowie klas pierwszych

 Szkoły Podstawowej

otrzymają bezpłatnie w ramach dotacji rządowej

zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015

 (z wyjątkiem książek i ćwiczeń do religii).

 Termin odbioru podręczników przez pierwszoklasistów będzie uzależniony od dostawcy

 - nie wcześniej niż 1 września 2014 r."

&

 

FILM PREZENTUJĄCY ZMIANY W SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY OD ROKU 2015


Serdecznie zapraszamy rodziców i uczniów do obejrzenia filmu

prezentującego zmiany jakie nastąpią w przyszłorocznym sprawdzianie.

Uczniowie klasy VI po raz pierwszy będą pisać dodatkowo sprawdzian z języka angielskiego

link do strony OKE

&

 

94

rocznica cudu nad Wisłą,

która uratowała Europę przed bolszewizmem

więcej

&

 70 Rocznica Powstania Warszawskiego

Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17:00 – była to godzina „W”. Do walki przystąpiło około 600 plutonów AK, liczących około 40 000 żołnierzy, w tym kilka tysięcy kobiet. Uzbrojenie oddziałów polskich wynosiło 1700 pistoletów, 1000 karabinów, 300 pistoletów maszynowych, 60 ręcznych karabinów maszynowych, 7 ciężkich karabinów maszynowych oraz 25 tys. granatów.

Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Zakończyło się kapitulacją oddziałów powstańczych.

foto: 1944.pl / Joachim Joachimczyk „Joachim”

Od strony militarnej powstanie było wymierzone przeciwko Niemcom, jednak jego strategicznym celem była próba ratowania powojennej suwerenności, przedwojennego kształtu granicy wschodniej poprzez odtworzenie w stolicy Polski legalnych władz państwowych, będących naturalną kontynuacją władz przedwojennych. Miało to uniemożliwić narzucenie Polsce marionetkowych władz uzależnionych od Związku Sowieckiego, zainstalowanych w Lublinie jako Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Wystąpienie w Warszawie miało także zanegować ustalony jeszcze przez aliantów na konferencji teherańskiej pod koniec 1943 nowy porządek polityczny w Europie Wschodniej, zgodnie z którym USA i Wielka Brytania zgadzały się na prowadzoną przez Józefa Stalina politykę faktów dokonanych na ziemiach polskich. W świetle tych ustaleń powstanie warszawskie miało skomplikować podział na strefy operacyjne w myśl którego Polska znajdowała się w strefie operacyjnej ZSRR (przez co wojska aliantów zachodnich ani oddziały pozostające pod ich dowództwem nie mogły tu operować – przewidywano przybycie do stolicy spadochroniarzy polskich z zachodu 1 SBS oraz obserwatorów alianckich).

W obliczu zbliżania się Armii Czerwonej do Warszawy i okolic, jej sukcesów na froncie i pozytywnej oceny jej możliwości dalszej ofensywy, zdecydowano o wybuchu powstania. Jego dowódcy przewidywali, iż powinno trwać zaledwie kilka dni, zaś w rzeczywistości jego walki trwały 63 dni. Straty po stronie polskiej wyniosły około 10 tys. zabitych i 7 tys. zaginionych, 5 tys. rannych żołnierzy oraz od 120 do 200 tysięcy ofiar spośród ludności cywilnej. Wśród zabitych przeważała młodzież, w tym ogromna większość warszawskiej inteligencji.

Po stronie niemieckiej straty wyniosły 10 tys. zabitych, 6 tys. zaginionych, 9 tys. rannych żołnierzy, 300 zniszczonych czołgów i samochodów pancernych. Według zeznań von dem Bacha, złożonych w 1947 roku w Warszawie, wyniosły 10 tysięcy zabitych oraz 7 tysięcy zaginionych i 9 tysięcy rannych – dane te zostały przyjęte przez historiografię.

W dniu wybuchu powstania warszawskiego SS-Reichsführer Heinrich Himmler, powołując się na dyspozycję Hitlera, wydał rozkaz zniszczenia miasta i wyniszczenia ludności cywilnej Warszawy. Rozkaz ten, według zeznań Ericha von dem Bacha w Norymberdze w 1946, brzmiał następująco;

Ujętych powstańców należy zabijać bez względu na to, czy walczą zgodnie z Konwencją Haską, czy też ją naruszają. Nie walcząca część ludności, kobiety i dzieci, ma być również zabijana.

Całe miasto ma być zrównane z ziemią, to jest domy, ulice, urządzenia w tym mieście i wszystko, co się w nim znajduje. Podczas walk zburzonych zostało około 25% zabudowy miasta, a po ich zakończeniu, w wyniku celowego burzenia i palenia miasta przez niemieckie oddziały niszczycielskie (niem. Vernichtungskommando), dalsze 35%. Wobec zniszczenia około 10% zabudowy w obronie miasta we wrześniu 1939 roku i 15% w wyniku powstania w getcie warszawskim, pod koniec wojny około 85% miasta leżało w gruzach. Zniszczony został wielowiekowy dorobek kulturalny i materialny.

źródło: Wikipedia

&

&

Akt erekcyjny z 1961 r.

W czerwcu br. podczas prac remontowych nad termomodernizacją budynku szkoły odkryto Akt erekcyjny szkoły z 1961 r.

 Został on odczytany przez Władze Gminy i Nauczycieli. 27 czerwca 2014 r.

w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego treści

Aktu z wielkim zainteresowaniem wysłuchała cała społeczność szkolna:

Władze Gminy, uczniowie, licznie zgromadzeni Rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły.

 

pełny tekst

&

Obowiązujące podręczniki w roku szkolnym 2014/2015

&

 

Pogoda Mędrzechów z serwisu

 

UWAGA

INFORMACJA DLA RODZICÓW !

W związku z rozpoczynającymi się pracami remontowymi na odcinku drogi powiatowej Swarzów- Mędrzechów - Delastowice , które potrwają od dnia 19 maja  do połowy sierpnia bieżącego roku.

Informujemy rodziców dzieci korzystających z dowozu , iż mogą wystąpić utrudnienia w dowozie  i odwozie dzieci i młodzieży szkolnej polegające na :

·        Łączeniu kursów ( w razie zamknięcia odcinka remontowanej drogi),

·        Chwilowej zmianie harmonogramu, oraz wyłączenia niektórych przystanków z przywozu i odwozu.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

&