•  W wieku 67 lat zmarł Abp Zygmunt Zimowski, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Chorych i Duszpasterstwa Służby Zdrowia – podało Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup zmagał się z chorobą nowotworową. Zmarł w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej.
   

  Arcybiskup Zimowski odszedł 12 lipca ok. godz. 23.50. Przed śmiercią zdążył do niego zatelefonować papież Franciszek. Papież zapewnił arcybiskupa o swej łączności duchowej i modlitwie. Udzielił mu również swego błogosławieństwa. Kilka dni wcześniej dzwonił do niego papież emeryt Benedykt XVI.

  Współpracownik trzech papieży

  "Arcybiskup Zygmunt Zimowski był bliskim współpracownikiem trzech papieży" - podkreślono w komunikacie Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski. Mottem jego biskupiego życia były słowa: "Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz - aby służyć".

  Abp Zygmunt Zimowski był biskupem diecezjalnym radomskim w latach 2002-2007. W kwietniu 2009 roku został przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Chorych i Duszpasterstwa Służby Zdrowia (co równa się funkcji Watykańskiego Ministra Zdrowia) i został wyniesiony przez papieża Benedykta XVI do godności arcybiskupa.

  Od października 2007 r. arcybiskup Zimowski był członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Od marca 2008 r. do listopada 2009 r. pełnił funkcję delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji.
   

  Odznaczony przez prezydenta

  W listopadzie 2008 roku został odznaczony przez Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zaangażowanie na rzecz ratowania żydowskich zabytków cmentarnych.

  W maju 2011 r. Papież Benedykt XVI włączył go do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, a 28 lipca 2012 r. do Kongregacji ds. Biskupów.

  Abp Zimowski chorował od 2014 r. We wtorek w związku z pogorszeniem się jego stanu zdrowia przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki poprosił Kościół w Polsce o modlitwę w jego intencji.


   
 • 15 listopada 2009 roku w naszej parafii odbyła sie niecodzienna uroczystość

   w kościele parafialnym odsłonięcia i poświęcenia tablicy ufundowanej

   przez duchowieństwo i wiernych Diecezji radomskiej poświeconej  rodzicom J. E. kś arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego oraz siedmioletniej posługii biskupiej .

  Mszy Świętej przewodniczył J.E. kś arcybiskup dr Zygmunt Zimowski ,

  w koncelebrze uczestniczyli   księża diecezji radomskiej i tarnowskie

  z proboszczem parafii Mędrzechów kś mgr Stanisławem Saładygą .

  Na uroczystości obecny był  poseł ziemi świętokrzyskiej p. Lipiec Krzysztof

  oraz najbliższa rodzina kś arcybiskupa.

  Poniżej kilka fotografii z tej uroczystości

   
 • Abp Zimowski rozpoczyna pracę w Watykanie

  Abp Zygmunt Zimowski rozpoczyna od jutra, 1 lipca pracę w Papieskiej Radzie ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Jako jej przewodniczący będzie odpowiadał za dialog z instytucjami zajmującymi się służbą zdrowia, przypominał nauczanie Kościoła w kwestiach związanych z etyką medycyny m.in. aborcji, eutanazji, antykoncepcji oraz spraw bioetycznych. Abp Zygmunt Zimowski objął watykański urząd 21 kwietnia. Z kolei do 30 czerwca - jako administrator apostolski - sprawował posługę pasterską w Kościele radomskim.
  Abp Zimowski podkreślił, że zadaniem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia będzie przede wszystkim formowanie sumień, tak, by ludzie dostrzegali godność każdego życia - od poczęcia do naturalnej śmierci. - W tej walce o kulturę życia nie będę sam - zauważył przewodniczący watykańskiej dykasterii. Dodał, że Rada ma charakter bardziej duszpasterski. - Moim zadaniem będzie wcielanie w życie papieskich dokumentów, promocja prawdziwej kultury życia i zdrowia, bowiem wciąż istnieje konieczność przybliżania tych dokumentów, szczególnie służbie zdrowia. Życie człowieka pochodzi od Boga, jest darem. Jakże dzisiaj dumnemu człowiekowi wydaje się, że jest panem życia. Dlatego tym bardziej trzeba promować kulturę zdrowia i rozwijać chrześcijańską antrolpologię - podkreślił abp Zimowski.
  Abp Zygmunt Zimowski jest, obok kard. Zenona Grocholewskiego i kard. Stanisława Ryłki trzecim Polakiem kierującym watykańską dykasterią. Polakiem jest również dziekan Roty Rzymskiej, bp Antoni Stankiewicz oraz teolog Domu Papieskiego, o. Wojciech Giertych OP.
  11 lutego 1985 r. Jan Paweł II utworzył Papieską Komisję ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, która trzy lata później stała się Papieską Radą. Celem tej dykasterii jest pobudzanie i krzewienie pracy formacyjnej, studiów i działań w dziedzinie służby zdrowia zarówno różnych międzynarodowych organizacji katolickich, jak i innych grup i stowarzyszeń. Zdaniem Rady jest także koordynacja działalności poszczególnych dykasterii Kurii Rzymskiej w dziedzinie zdrowia i związanych z tym problemów. Upowszechnia ona, wyjaśnia i broni nauczania Kościoła, by znajdowało one odzwierciedlenie w praktyce lekarzy i innego personelu medycznego. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia utrzymuje relacje z poszczególnymi Kościołami lokalnymi, a zwłaszcza Komisjami Episkopatów podejmujących problematykę zdrowotną. Śledzi i studiuje programy oraz politykę zdrowotną zarówno poszczególnych krajów jak i organizacji międzynarodowych. Korzysta z pomocy ekspertów.
  Obok przewodniczącego, abp Zygmunta Zimowskiego w skład Rady wchodzi sekretarz, bp José Luis Redrado Marchite z zakonu bonifratrów oraz podsekretarz o. Felice Ruffini, kamilianin. Jednym z pracowników tej dykasterii jest ks. prał. Dariusz Giers z diec. drohiczyńskiej. Wśród członków Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia jest abp Władysław Ziółek, natomiast konsultorami ks. prof. Tadeusz Styczeń, ks. prof. Krzysztof Szczygieł oraz dr Wanda Półtawska.

  radosław mizera/Radio Plus Radom, dzisiaj 13:52 
 • Diecezja radomska dziękuje i żegna abpa Zygmunta Zimowskiego

  Kościół radomski żegna i dziękuje abp. Zygmuntowi Zimowskiemu za siedem lat posługi duszpasterskiej w diecezji. Dzisiaj, 21 czerwca w radomskiej katedrze odbyły się uroczystości pożegnania Pasterza, który od 1 lipca rozpoczyna pracę w Watykanie jako przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. W trakcie dzisiejszych uroczystości wręczono również abp. Zimowskimu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Radomia, zaś od duchowieństwa otrzymał w darze barokowy kielich i pamiątkowy album obrazujący siedem lat w diecezji radomskiej. Z kolei od władz Mazowsza otrzymał medal Pro Masovia, najwyższe wyróżnienie przyznawane przez władze Mazowsza.
  Witając zebranych katedrze bp Adam Odzimek podziękował abp. Zimowskiemu za 7 lat posługi duszpasterskiej w Kościele radomskim. - Księże Arcybiskupie, modlimy się dzisiaj z sercami pełnymi wdzięczności, aby Bóg dalej błogosławił Tobie na dalszej drodze w Kościele Powszechnym - powiedział sufragan radomski.
  Homilię wygłosił pierwszy ordynariusz radomski bp Edward Materski. - Chcemy wielbić Boga drogą, którą nam wskazał. Chcemy wspólnie te słowa wypowiedzieć w sercu. Dziękujmy Bogu za miłość. Prośmy arycbiskupa, aby wszystkie modlitwy odebrał jako znak wdzięczności - mówił bp Materski. Wymienił także widzialne znaki opieki duszpasterskiej abpa Zimowskiego m.in. Diecezjalny Ośrodek Akademicki w Radomiu i Ośrodek Edukacyjno-Charytatywny Emaus w Turno koło Białobrzegów, nazywając te trwałymi pomnikami posługi pasterskiej w Kościele radomskim. Stwierdził także, że jednym z filarów duszpasterstwa abp. Zimowskiego był kult do Matki Bożej, czego dowodem były przeprowadzone dwie koronacje wizerunków maryjnych w Skarżysku-Kamiennej i Kałkowie-Godowie. - Dlatego zawierzamy Matce Bożej wszystkie sprawy naszego Arcybiskupa, który daje świadectwo wierności swemu posłannictwu - podkreślił pierwszy biskup radomski.
  Abp Zygmunt Zimowski powiedział, że Radom i cała diecezja pozostają w jego sercu jako coś, czego nie da się w żaden sposób wyrwać czy wymazać. Wyraził także wdzięczność za siedem lat posługi w diecezji radomskiej. - Jestem wdzięczny Duchowi Sw. za natchnienia, to dzięki nim mogłem wiele zrobić dla tej diecezji - podkreślił abp Zimowski. Wspomniał także Jana Pawła II, którzy powołał go na biskupa radomskiego oraz Benedykta XVI, który jeszcze jako kard. Ratzinger konsekrował go w radomskiej katedrze. Jak dowód zawierzenia Matce Bożej i wotum wdzięczności przekazał w darze katedrze radomskiej swój pierścień biskupi.
  W przesłanym liście kardynał Fiorenzo Angelini, który był jednym ze współkonsekratorów abp. Zimowskiego wyraził duchową jedność z uczestnikami uroczystości pożeganlnych w katedrze. - Życzę, aby nie brakowało abp. Zimowskiemu, aby nigdy nie brakowało sił i entuzjazmu w Kościele, aby posługa każdego dnia była bodźcem do dowania świadectwa o Ewangelii - napisał włoski purpurat.
  W uroczystościach uczestniczyli biskupi radomscy: Adam Odzimek i Edward Materski oraz bp Wacław Depo z Zamościa, a także minister zdrowia Ewa Kopacz i b. premier Jarosław Kaczyński. Były także m.in. władze KUL i UKSW, leśnicy, policja, Rycerze Kolumba oraz proboszcz radomskiej parafii ewangelicko-augburskiej.

  Abp Zygmunt Zimowski urodził się 7 kwietnia 1949 r. w Kupieninie na terenie parafii Mędrzechów w diecezji tarnowskiej. W 1967 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie 27 maja 1973 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Jerzego Ablewicza, ówczesnego ordynariusza tarnowskiego.
  Po święceniach został mianowany wikariuszem parafii św. Elżbiety w Starym Sączu. W roku 1975 skierowany został na studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam uzyskał licencjat z teologii pod tytułem „Pneumatologiczny wymiar Konstytucji dogmatycznej «Lumen gentium»”. Następnie, zgodnie z wolą biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza, kontynuował studia w Innsbrucku w Austrii. W roku 1982 uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej.
  Od 1 lutego 1983 r. rozpoczął pracę w watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Równocześnie angażował się w posługę duszpasterską. Był też postulatorem w Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych przy procesach Karoliny Kózkówny i ks. Romana Sitki – z diecezji tarnowskiej, jak też Marii Julitty Ritz – z diecezji Würtzburg w Niemczech. Podejmował prace nad przygotowaniem „Katechizmu Kościoła Katolickiego”, zwłaszcza jego polskiego wydania oraz współpracował z Radiem Watykańskim. 28 marca 2002 r. został mianowany przez Jana Pawła II biskupem radomskim. Głównym konsekratorem był kard. Joseph Ratzinger, obecnie papież Benedykt XVI. Współkonsekratorami byli: abp Józef Kowalczyk i bp Edward Materski. Hasłem posługi pasterskiej abp. Zygmunta Zimowskiego są słowa „Non ministrari sed ministrare” – „Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć”. Od października 2007 r. jest członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. 30 czerwca 2008 r. otrzymał doktorat honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 9 listopada 2008 roku odznaczony został przez Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zaangażowanie na rzecz ratowania żydowskich zabytków cmentarnych.

  Abp Zygmunt Zimowski w 17.letniej historii był jej trzecim ordynariuszem. W ciągu 7 lat pobytu w Radomiu dał się poznać jako wspaniały duszpasterz zaangażowany m.in. w działalność charytatywną. To właśnie z inicjatywy bpa Zimowskiego został wybudowany diecezjalny Ośrodek Edukacyjno-Charytatywny "Emaus" w Turnie koło Białobrzegów. Była to jedna z największych inwestycji w ostatnich latach w diecezji radomskiej, po wybudowaniu ośrodka akademickiego w Radomiu. Placówka, którą prowadzi radomska Caritas jest przeznaczona dla wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych i biednych. Ośrodek powstał w hołdzie Janowi Pawłowi II. Biskup Zimowski zrealizował również budowę dwukondygnacyjnego budynku wraz z poddaszem, w którym mieści się Diecezjalne Duszpasterstwo Akademickie w Radomiu przy ul. Górniczej. Przeniósł też kurię biskupią do wyremontowanego aresztu przy ulicy Malczewskiego, gdzie dawniej mieścił się dom zakonny sióstr benedyktynek. Biskup Zimowski był także fundatorem i założycielem Fundacji "Dać Sercom Nadzieję". Działa ona od 2003 roku. W jej ramach powstało również Centrum Psychoterapii Rodzin. Ordynariusz radomski doprowadził do końca dzieło w Jasieńcu Iłżeckim, gdzie istnieje od kilku lat Dom Matki i Dziecka-Ofiar Przemocy w Rodzinie im. Jana Pawła II.

  Z inicjatywy biskupa Zygmunta Zimowskiego w ramach Instytutu Teologicznego w Radomiu powstało Centrum Myśli Benedykta XVI o charakterze naukowo-badawczym. Prowadzone tam są studia doktoranckie i podyplomowe z teologii, ze szczególnym zaakcentowaniem myśli Josepha Ratzingera. Celem tej inicjatywy, oprócz działalności edukacyjnej, jest także gromadzenie całej spuścizny teologicznej i promocja myśli J. Ratzingera poprzez nawiązywanie szerszych kontaktów czy organizowanie konferencji i sympozjów.
  Bp Zimowski działając na rzecz integracji mediów katolickich włączył rozgłośnię diecezjalną do ogólnopolskiej sieci Radia Plus, a Tygodnik Ave włączył do Gościa Niedzielnego.

  Abp Zygmunt Zimowski jest, obok kard. Zenona Grocholewskiego i kard. Stanisława Ryłki trzecim Polakiem kierującym watykańską dykasterią. Polakiem jest również dziekan Roty Rzymskiej, bp Antoni Stankiewicz oraz teolog Domu Papieskiego, o. Wojciech Giertych OP. Ponadto podsekretarzem Kongregacji dla Kościołów Wschodnich jest prał. Krzysztof Nitkiewicz z archidiecezji białostockiej.

  11 lutego 1985 r. Jan Paweł II utworzył Papieską Komisję ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, która trzy lata później stała się Papieską Radą. Celem tej dykasterii jest pobudzanie i krzewienie pracy formacyjnej, studiów i działań w dziedzinie służby zdrowia zarówno różnych międzynarodowych organizacji katolickich, jak i innych grup i stowarzyszeń. Zdaniem Rady jest także koordynacja działalności poszczególnych dykasterii Kurii Rzymskiej w dziedzinie zdrowia i związanych z tym problemów. Upowszechnia ona, wyjaśnia i broni nauczania Kościoła, by znajdowało one odzwierciedlenie w praktyce lekarzy i innego personelu medycznego. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia utrzymuje relacje z poszczególnymi Kościołami lokalnymi, a zwłaszcza Komisjami Episkopatów podejmujących problematykę zdrowotną. Śledzi i studiuje programy oraz politykę zdrowotną zarówno poszczególnych krajów jak i organizacji międzynarodowych. Korzysta z pomocy ekspertów.

  Obok przewodniczącego, abp Zygmunta Zimowskiego w skład Rady wchodzi sekretarz, bp José Luis Redrado Marchite z zakonu bonifratrów oraz podsekretarz o. Felice Ruffini, kamilianin. Jednym z pracowników tej dykasterii jest ks. prał. Dariusz Giers z diec. drohiczyńskiej. Wśród członków Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia jest abp Władysław Ziółek, natomiast konsultorami ks. prof. Tadeusz Styczeń, ks. prof. Krzysztof Szczygieł oraz dr Wanda Półtawska.

  małgorzata lisak/radio plus radom, dzisiaj 17:57 
 • Zygmunt Zimowski

  [edytuj]

   

  Z Wikipedii

  abp Zygmunt Zimowski
  abp Zygmunt Zimowski
  Dewiza: Non ministrari sed ministrare !
  Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć
  Data wyboru 28 marca 2002
  Urodzony 7 kwietnia 1949
  Kupienin

  Zygmunt Zimowski (ur. 7 kwietnia 1949 w Kupieninie) – polski duchowny katolicki, arcybiskup ad personam, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia[1], administrator diecezji radomskiej[2], Biskup Emigrantów oraz od 2008 delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji, członek Zespołu ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja.

  Jego rodzice to Stanisław i Maria z domu Nowakowska. Sakrament chrztu świętego otrzymał 8 maja 1949 w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Polski w Mędrzechowie. W tej miejscowości ukończył też szkołę podstawową, zaś liceum ogólnokształcące w Dąbrowie Tarnowskiej. W 1967 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1973 w bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk bp. Jerzego Ablewicza. W latach 1973-1975 był wikariuszem w parafii pw. św. Elżbiety w Starym Sączu. Następnie rozpoczął studia specjalistyczne w zakresie teologii dogmatycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ukończeniu kursu licencjackiego wyjechał na dalsze studia do Innsbrucku w Austrii. Tam w 1982 r. otrzymał tytuł doktora w zakresie teologi dogmatycznej na fakultecie teologicznym Uniwersytetu Leopolda Franciszka.

  1 lutego 1983 rozpoczął pracę w Kongregacji Nauki Wiary Stolicy Apostolskiej. 14 kwietnia 1988 został mianowany kapelanem Jego Świątobliwości, a 10 lipca 1999 prałatem honorowym. Podczas swojego pobytu w Watykanie pełnił funkcję postulatora w Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, prowadząc trzy procesy beatyfikacyjne: Karoliny Kózki, Romana Sitki i Marii Julitty Ritz. W latach 1983-1990 pomagał w duszpasterstwie parafii pw. MB Dobrej Rady w Rzymie. Od 1991 r. był kapelanem w Domu Macierzystym Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Chrystusa pana w Bessano Romano.

  Jest autorem 120 publikacji, 35 listów pasterskich i redaktorem kilku pozycji książkowych, m.in.:

  Opublikował też kilkadziesiąt artykułów współpracując z redakcją "L'Osservatore Romano", "Niedzieli" i "Rycerza Niepokalanej dla Polonii". Angażował się w przygotowanie Katechizmu Kościoła Katolickiego, szczególnie w wydanie w języku polskim. Współpracował także z Radiem Watykańskim, gdzie wygłaszał homilie, prelekcje, rekolekcje i komentarze do dokumentów watykańskich.

  28 marca 2002 w Wielki Czwartek papież Jan Paweł II mianował go biskupem ordynariuszem radomskim. Święceń biskupich 26 maja w katedrze radomskiej udzielił mu prefekt Kongregacji Nauki Wiary Joseph Ratzinger. Jako swoje zawołanie biskupie przyjął słowa: Non ministrari sed ministrareNie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć.

  W strukturach Episkopatu Polski jest przewodniczącym Komisji Nauki Wiary, członkiem Komisji Ekumenicznej i Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, od 2008 delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji. Otrzymał doktorat honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 2008 roku został odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zaangażowanie na rzecz ratowania żydowskich zabytków cmentarnych.

  18 kwietnia 2009 papież Benedykt XVI mianował bpa Zygmunta Zimowskiego przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, wynosząc go równocześnie do godności arcybiskupiej.

  Sukcesja apostolska
  Konsekrator: Joseph Ratzinger
  Współkonsekrator: Józef Kowalczyk
  Współkonsekrator: Edward Materski
  Data konsekracji 25 maja 2002
  Miejsce konsekracji Katedra w Radomiu
  Konsekrował
  Współkonsekrował
  Biskup Data konsekracji
  Wacław Depo 9 września 2006
  Stanisław Jan Dziuba 14 marca 2009

   

 • Abp Zimowski watykańskim ministrem zdrowia
 • Papież Benedykt XVI mianował biskupa radomskiego Zygmunta Zimowskiego przewodniczącym Papieskiej Rady Duszpasterstwa Służby Zdrowia, czyli watykańskim "ministrem zdrowia".
  O nominacji poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Zgodnie ze zwyczajem nowy przewodniczący został podniesiony do godności arcybiskupa.

  W imieniu Dyrekcji, Rady Pedagogicznej oraz młodzieży szkoły podstawowej
  życzymy  Waszej Eminencji wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego w nowej posłudze kapłańskiej,
  oby jak najdłużej służył Kościołowi Powszechnemu.

     Przewodniczącym Rady do 18 kwietnia był kard. Javier Lozano Barragan.

  Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia została założona przez papieża Jana Pawła II. Wcześniej funkcjonowała jako Komisja ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i stanowiła część Papieskiej Rady ds. Świeckich. Jej podstawowym zadaniem było uwrażliwianie i promowanie formacji, badań i działalności prowadzonej przez międzynarodowe organizacje, grupy i stowarzyszenia katolickie w dziedzinie zdrowia. Komisja koordynowała działania różnych instytucji kościelnych zajmujących się służbą zdrowia i jej problemami oraz wyjaśniała i rozpowszechniała nauczanie Kościoła w tej dziedzinie. Te zadania podjęła również po podniesieniu jej do rangi Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Rada została też zobowiązana do utrzymywania kontaktów z Kościołami lokalnymi, a szczególnie z komisjami episkopatów pracujących w zakresie służby zdrowia. Jednym z jej zadań jest także przygotowanie obchodzonego 11 lutego Światowego Dnia Chorego.

  Papieską Radą kieruje przewodniczący, którego wspomagają sekretarz i podsekretarz. W jej skład wchodzą członkowie i konsultorzy, posiadający nominację papieską i reprezentujący takie instytucje Kurii Rzymskiej, jak Sekretariat Stanu, pięć kongregacji: Nauki Wiary, dla Kościołów Wschodnich, ds. Ewangelizacji Narodów, ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, ds. Wychowania Katolickiego, dwie papieskie rady: ds. Rodziny i "Cor Unum" oraz Papieską Akademię Nauk. W Radzie znajdują się też członkowie komisji episkopatów ds. służby zdrowia, zakonów szpitalnych i laikatu, w tym przedstawiciele międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń katolickich.

  Rada wydaje kwartalnik o charakterze informacyjnym "Dolentium hominum". Czasopismo ukazuje się w języku włoskim, hiszpańskim, francuskim, angielskim i niemieckim.

  Biskup Zimowski był w historii diecezji radomskiej trzecim biskupem diecezjalnym. Urodził się 7 kwietnia 1949 r. w Kupieninie na terenie parafii Mędrzechów w diecezji tarnowskiej. Rodzicami jego byli Stanisław i Maria z domu Nowakowska. W Mędrzechowie uczęszczał do szkoły podstawowej, z kolei liceum ogólnokształcące ukończył w Dąbrowie Tarnowskiej w 1967 r. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, które ukończył przyjmując w Tarnowie 27 maja 1973 r. święcenia kapłańskie z rąk bp. Jerzego Ablewicza, ordynariusza tarnowskiego. Po święceniach został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Elżbiety w Starym Sączu. W roku 1975 skierowany został na studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam uzyskał licencjat z teologii pod tytułem „Pneumatologiczny wymiar Konstytucji dogmatycznej «Lumen gentium»”. Następnie, zgodnie z wolą biskupa tarnowskiego J. Ablewicza, kontynuował studia w Innsbrucku w Austrii. Wyjazd ten opóźnił się ze względu na fakt, że władze państwowe nie chciały wydać mu paszportu, uzależniając pozytywne załatwienie sprawy od zgody na współpracę. Ks. Z. Zimowski zdecydowanie wyrażał sprzeciw wobec takiej praktyki. O determinacji i złośliwości władz świadczy fakt, że dwanaście razy zgłaszał się po odbiór paszportu. W Innsbrucku słuchał między innymi wykładów emerytowanego już wtedy profesora, jezuity ks. Karla Rahnera. Ostatecznie ten etap studiów zakończył w roku 1982 uzyskując doktorat z teologii dogmatycznej na fakultecie teologicznym Uniwersytetu Leopolda Franciszka. Tytuł rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem ks. prof. Raymunda Schwagera brzmiał: „Einfluβ der östlichen Bischöfen auf Theologie «der Lumen gentium»” („Wpływ Biskupów Kościołów Wschodnich na teologię «Lumen gentium»”).
  Od 1 lutego 1983 r. rozpoczął pracę w watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Warto zaznaczyć, że prefektem tej dykasterii był kard. Joseph Ratzinger. Pracując w urzędzie watykańskim ks. Zimowski angażował się też w latach 1983-1990 w pracę duszpasterską w rzymskiej parafii pw. Matki Bożej Dobrej Rady. Z kolei począwszy od roku 1991 pełnił posługę kapelana w Domu Macierzystym Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Chrystusa Pana w Bessano Romano. 14 kwietnia 1988 r. ks. Zimowski został kapelanem Jego Świątobliwości, a 10 lipca 1999 r. obdarzono go godnością prałata honorowego.
  W czasie pracy w Watykanie ks. Zimowski był postulatorem w Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych przy procesach Karoliny Kózkówny i ks. Romana Sitki – z diecezji tarnowskiej, jak też Marii Julitty Ritz – z diecezji Würtzburg w Niemczech. Podejmował też prace nad przygotowaniem „Katechizmu Kościoła Katolickiego”, zwłaszcza jego polskiego wydania, jak też współpracował z Radiem Watykańskim. Ks. Zimowski podjął starania, by w rodzinnym Kupieninie powstał Dom Radosnej Starości im. Jana Pawła II i kaplica pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W domu tym schronienie może znaleźć 75 osób.
  Biskupem radomskim został mianowany przez Jana Pawła II w Wielki Czwartek 28 marca 2002 r. Nominacja ta została ogłoszona w Rzymie – i jednocześnie w radomskiej katedrze. Po raz pierwszy przybył do swej nowej diecezji i przebywał w niej w dniach 10-12 kwietnia. Nawiedził miejsce tragicznej śmierci swego poprzednika, modlił się przy jego grobie, spotkał się z pracownikami kurii i seminarium duchownego, był też między innymi w Błotnicy, Jedlińsku, Skarżysku-Kamiennej i Kałkowie. Uroczysta konsekracja biskupia i ingres odbyły się 25 maja 2002 r. w radomskiej katedrze. Głównym konsekratorem był kard. Joseph Ratzinger, dzisiejszy papież Benedykt XVI. Współkonsekratorami byli: abp Józef Kowalczyk i bp Edward Materski. W homilii kard. Józef Glemp, prymas Polski zaznaczył, że uroczystość udzielenia sakry biskupiej bp. Zimowskiemu jest pierwszą konsekracją biskupią w Polsce w XXI wieku. Hasłem posługi pasterskiej bp. Zygmunta Zimowskiego są słowa „Non ministrari sed ministrare” – „Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć”. Bp Z. Zimowski przygotował koronację obrazu Matki Bożej w Skarżysku-Kamiennej i przygotuje takąż koronację w Kałkowie-Godowie.
  Biskupi zebrani na 318. Zebraniu Plenarnym Episkopatu Polski wybrali bp. Z. Zimowskiego członkiem Rady do Spraw Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, natomiast na 320. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski wybrany został przewodniczącym Komisji Nauki Wiary konferencji.
  Od października 2007 r. członek Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. 6 marca 2008 r. wybrany delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji. 30 czerwca 2008 r. otrzymał doktorat honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 9 listopada 2008 roku odznaczony przez Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zaangażowanie na rzecz ratowania żydowskich zabytków cmentarnych.

  Biskup z Radomia jedzie pomagać Benedyktowi XVI

  Zygmunt Zimowski został wybrany na stanowisko nazywane ministrem zdrowia Watykanu. Był od lat zaufanym współpracownikiem Josepha Ratzingera.
  Koniec plotek o tym, że Benedykt XVI wycina Polaków z Kurii Rzymskiej. W sobotę, przeddzień czwartej rocznicy swojego pontyfikatu, Ojciec Święty powołał ordynariusza diecezji radomskiej Zygmunta Zimowskiego na stanowisko Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Jednocześnie podniósł go do rangi arcybiskupa. Kim jest człowiek, którego papież darzy tak dużym zaufaniem, że powierzył mu tekę ministra zdrowia Watykanu?
  Biskup Zimowski nie należy do znanych hierarchów. Nic dziwnego. W Polsce pracuje od zaledwie 7 lat, do tego kieruje niewielką diecezją. Dlatego informacja o tym, że od czerwca będzie kierował watykańską Radą ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, wywołała spore zaskoczenie.
  - Zupełnie nieuzasadnione, bo biskup Zimowski był przez wiele lat bliskim współpracownikiem kardynała Ratzingera w Kongregacji Nauki Wiary - mówi prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcin Przeciszewski. - Papież bardzo dobrze go zna, ceni i nie ma w tym nic dziwnego, że chce mieć w Watykanie człowieka, któremu ufa.
  Rzeczywiście w polskim Kościele nikt tak dobrze nie zna Benedykta XVI, jak abp Zimowski. Po raz pierwszy spotkali się w lutym 1983 r. Zimowski, wówczas zaledwie 34-letni ksiądz, obronił doktorat z teologii na uniwersytecie w Innsbrucku. Został wtedy wezwany do Watykanu, gdzie prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał Josef Ratzinger zaproponował mu pracę w tej najstarszej i najważniejszej dykasterii, stojącej na straży doktryny Kościoła.
  O tym, że chętnie zaangażował się w prace kongregacji, mówi ks. Adam Boniecki, który tworzył wtedy w Rzymie polską edycję "L'Osservatore Romano". - Poznałem go właśnie w Watykanie i nie ukrywam, że był tam moim oparciem - mówi. - Zawsze pogodny, uczynny i skory do pomocy.
  Ks. Boniecki wspomina, że wielokrotnie zwracał się z prośbą o pomoc do młodego współpracownika kard. Ratzin-gera. - Kiedy pisząc tekst, miałem wątpliwości dotyczące doktryny, szedłem z tym właśnie do Zimowskiego, a on cierpliwie wszystko mi wyjaśniał - dodaje.
  O tym, że kardynał Josef Ratzinger cenił sobie współpracę z polskim księdzem, może świadczyć staż Zimowskiego w Kongregacji Nauki Wiary. Przepracował w niej aż 19 lat, do 2002 roku. Jan Paweł II mianował go wtedy biskupem i przydzielił funkcję ordynariusza diecezji radomskiej.
  Rozstanie z Kongregacją nie oznaczało jednak zerwania więzi z jej prefektem. Przeciwnie, gdy Zimowski dowiedział się o decyzji papieża, natychmiast poszedł do kard. Ratzingera i poprosił go, by to właśnie on udzielił mu święceń biskupich.
  Tak wspominał ten moment w udzielonym 3 lata temu wywiadzie dla KAI: "Kardynał zapytał: Zgodziłeś się? Odpowiedziałem, że tak. On dodał: Z jednej strony żałuję, bo rozstajemy się po tylu latach, z drugiej strony cieszę się, że będziesz mógł służyć swojej ojczyźnie i Kościołowi.
  Po tych słowach powiedziałem, że dotąd - jako pracownik Kongregacji - o nic dla siebie nie prosiłem, ale teraz proszę, żeby mnie wyświęcił na biskupa. Widziałem moment wahania się, wręcz pewnej bezradności. Wreszcie kard. Ratzinger powiedział krótko: Ja nie jestem godzien, dotychczas wyświęciłem tylko jednego biskupa, który już nie żyje. Odpowiedziałem, ja też nie jestem godzien. Ratzinger zareagował: Skoro obaj nie jesteśmy godni, to spróbujemy to uczynić".
  W ten sposób najważniejszy po Ojcu Świętym człowiek w Kościele pojawił się 22 maja 2002 roku w katedrze radomskiej i udzielił święceń biskupowi Zimowskiemu. Następnego dnia obaj pojechali razem na Jasną Górę.
  Radomski biskup nie zapomniał o tym, czego przez 19 lat nauczył się od swego przełożonego. Niedługo po tym, gdy kardynał Ratzinger został wybrany na papieża, bp Zygmunt Zimowski powołał w Radomiu Centrum Myśli Benedykta XVI, placówkę badawczą działającą przy tamtejszym Instytucie Teologicznym. W czasie, gdy w kilku miejscach Polski powstawały instytuty gromadzące dziedzictwo Jana Pawła II, radomskie Centrum postanowiło skupić się na badaniu dorobku teologicznego Ratzingera.
  Mimo to przez 7 lat o radomskim biskupie rzadko było głośno. Po raz pierwszy cała Polska usłyszała jego nazwisko w styczniu 2007 roku, tuż po aferze lustracyjnej arcybiskupa Wielgusa. Wymieniano wtedy bpa Zimowskiego w wąskim gronie kandydatów do funkcji metropolity warszawskiego. Po raz kolejny wokół radomskiego biskupa zrobił się szum latem ubiegłego roku, po aferze z 14-latką, która dokonała aborcji, a klinikę, w której odbył się zabieg, wskazała jej minister Ewa Kopacz. Środowisko ultrakatolickiej "Frondy" wysyłało wtedy do Zimowskiego listy z żądaniem, aby wykluczył Kopacz (mieszkającą w Szydłowcu, na terenie diecezji radomskiej) z Kościoła.
  Zimowski nie zdecydował się ekskomunikować pani minister, nie odpowiedział na listy i nie komentował sprawy w mediach. Często zabierał za to głos w sprawach związanych z emigrantami. Równo rok temu został delegatem Episkopatu ds. Polonii i Polaków i przez ten czas, oprócz wysyłania za granicę listów pasterskich z okazji świąt, współpracował z Kościołem w Wielkiej Brytanii i Irlandii, żeby budować duszpasterstwo dla mieszkających tam Polaków.
  Teraz, jako "watykański minister zdrowia", będzie odpowiadał za dialog z instytucjami zajmującymi się służbą zdrowia, przypominał nauczanie Kościoła w kwestiach związanych z etyką medycyny. - W sprawach takich jak aborcja, eutanazja, antykoncepcja, sprawy bioetyczne będzie przypominał stanowisko Kongregacji Nauki Wiary, które zna doskonale - mówi Marcin Przeciszewski. A ks. Adam Boniecki dodaje, że nowa funkcja będzie bardzo trudna. - Także w Polsce widać, że kwestie bioetyczne są jednym z najważniejszych wyzwań Kościoła, więc on będzie często zmagał się z wybuchającymi debatami.

  Artur Grabarczyk/Polska The Times, 23-04 09:48