Mędrzechów

Wieś, Siedziba Gminy /adres urzedu: www.medrzechow.net

Województwo: Małopolskie

Powiat: Dąbrowa Tarnowska

Gmina: Mędrzechów

Historia:
 

 • XI/XII w. - powstanie osady
 • 1389 - pierwsza wzmianka historyczna o wsi
 • 1533 - Mędrzechów wchodził w skład starostwa nowokorczyńskiego
 • XIX w. - w posiadaniu hrabiów Lubomirskich
 • 1882 - kupiony przez hrabię Artura Potockiego, Potoccy postawili tu kaplicę i utworzyli szkołę

   

  Odwiedź:
   

 • eklektyczny kościół parafialny NMP Królowej Polski z 1918 r., z wieżą dobudowaną w 1938 r.
  - ołtarz główny w stylu neoromańskim, wykonany przez Jana Brudnego z Tarnowa, z kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, po bokach figury św. Stanisława Kostki i św. Kazimierza Królewicza
  - w nastawie bocznego ołtarza obraz Matki BożejNiepokalanie Poczętej, przeniesiony z kaplicy dworskiej w 1922 r., od dawna uznawany przez ludność jako łaskami słynący
  - witraże wykonane w latach 1935-36 w zakładzie Żeleńskiego w Krakowie
 • kaplica dworska zbudowana w połowie XIX w. przez Artura i Zofię Potockich
 • figura przydrożna - kamienny posąg prawdopodobnie św. Tomasza na postumencie z XVIII-XIX w.
 •  
 • Położona jest w północnej części Powiśla Dąbrowskiego, na prawym brzegu Wisły. W granicach powiatu dąbrowskiego. W północno-wschodniej części województwa małopolskiego. Zajmuje powierzchnię 44,5 km kwadratowych i liczy 3800 mieszkańców. Gminę tworzy  7 sołectw: Grądy, Kupienin, Mędrzechów, Odmęt, Wola Mędrzechowska, Wójcina, Wólka Grądzka. 

  Sąsiaduje z gminami : Szczucin, Bolesław, Olesno.  Przez Wisłę z województwem świętokrzyskim.

  Na terenie gminy Mędrzechów w Kupieninie znajduje się instytucja zajmującą się osobami starszymi tj Dom Radosnej Starości im. Jana Pawła II prowadzony przez siostry zakonne.

   

   

  W miejscowości Mędrzechów mieści się:

  q       siedziba gminy

  q       siedziba parafii

  q       Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

  q       Publiczne Przedszkole

  q       Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki

  q       Bank Spółdzielczy w Szczucinie F. Mędrzechów

  q       Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

  q       Gminny Zakład Opieki Społecznej

  q       Stacja Uzdatniania Wody

  q       Biblioteka Publiczna

  q       Prywatna Lecznica Zwierząt

  q       Sklepy prywatne i zakłady usługowe